Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Skapa nya administratörer

Följ

Om man vill lägga upp en ny Administratör krävs det att man har en profil med de rättigheterna.  Har man det klickar man på Administration och sen Användare.

Man ser nu en lista på alla användare som ligger upplagda samt vilka användarprofiler de har och vilka företag de har tillgång till. Om man vet med sig att man har lagt upp en profil men man hittar den inte kan det vara värt att bocka i Visa Låsta Användare då användare som skriver in fel lösenord flera gånger låser sig och då försvinner från listan. Även gamla användare ligger dolda där.

admin11.png

När man vill skapa en ny administratör trycker man på +Ny.

admin22.png

Under namn fyller du i för- och efternamn på personen. Användarnamnet är det namnet som anges vid inloggning. Vi brukar rekommendera att man sätter ett tillfälligt lösenord och sen bockar i att användaren ska byta vid nästa inloggning. Vidare kan man välja språk (svenska eller engelska).

Under användarprofil väljer man vilken administratörsprofil användaren ska få och under attesteringsroll väljer man vilken nivå personen ska få attestera på. Mer information om administratörsprofiler finns i vårt HelpCenter. 

Under det kan man välja vilket/vilka företag användaren ska få tillgång till. Man kan begränsa till specifika kostnadsställen eller välja hela företaget. Till höger om det kan man bocka i eller ur om användaren ska ta emot meddelanden från företaget. Det gäller felmeddelanden så som tex. stämplingsfel eller avvikelsekoder, inte personliga meddelanden, så vi brukar rekommendera att man inte bockar i det.

Man kan lägga in begränsningar på användaren så att denne inte kan förändra något för sig själv, såsom som stämplingar eller attesteringar.

När man är nöjd med sina val trycker man på Spara.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer