Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Byta avtal på en medarbetare

Följ

Om en person har varit tex. timanställd och ska byta till en månadsanställning, så väljer du ”Ny” och väljer därefter datum för det nya avtalet. En kopia av tidigare avtal skapas med det nya anställningsdatumet. Därefter kan du sedan byta avtal till det nya och ändra eventuell veckoarbetstid. Sätt aldrig slutdatum i rutan för T.o.m. datum om du inte vet med säkerhet att personen ska sluta. Den anställde kommer inte kunna schemaläggas efter slutdatumet.

Alla anställningsavtal sparas under Historik så att man kan gå tillbaka och se hur en medarbetare har arbetat och vad dennes kontrakt då hade för villkor och arbetstid.

 

bytaavtal1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer