Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Närvarolista

Följ

Man hittar Närvarolistan under fliken som heter Status.

Här visas aktuell status just nu och den ersätter gröna boken (HRF).

Här syns vilka personer som är in-stämplade, vilka som har schema och borde stämplat in samt vilka som är frånvarande med gilltig frånvarokod. Listan kan skrivas ut i händelse av kontrollbesök från Skatteverket och det är därför viktigt att alla är in-stämplade. Vid besök av Skatteverket ska Skriv ut kontrollrapport användas för att få med alla in-stämplade, även de som stämplat in tidigare på dygnet.

  • Grön – In-stämplade och arbetar just nu
  • Röd – Har arbetspass just nu men har inte stämplat in
  • Gul – Har arbetspass men har en giltig frånvarokod
  • Grå – Arbetspass finns under dagen men inte just nu

status.png

 

Om man har mycket tillfällig personal kan det vara bra med tilläggsmodulen Självregistrering där den anställde själv kan registrera sig i stämpelterminalen utan att först vara upplagd i Timeplan.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer