Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Rapporter och rapportmallar

Följ

 

Timeplan har inbyggda rapporter för att kunderna ska kunna hitta all tänkbar information. För att hitta de olika rapporterna trycker man på Rapporter och sen väljer man vilken sorts rapport man vill hitta från valen i vänstermenyn. Varje kategori av rapporter har ett stort antal rapporter att välja på i rullgardinsmenyn som visas.

rapport.png

Personalrapporter

Personalrapport

Utan val kommer enbart en lista på personalen upp.

Här kan man testa sig fram om man letar efter en specifik lista över personalen exempelvis för att se vilka som har e-postadresser inlagda i systemet m.m. Om man inte hittar de uppgifter man vill ha fram går det bra att ringa supporten så hjälper vi till. Detta gäller de flesta rapporterna

Planeringsrapporter

Veckoschema

Här kan man skriva ut veckoscheman per anställd eller hela kostnadsställen

Månadsöversikten

kan också skrivas ut i en förenklad variant. Denna kan även skrivas ut från planeringsfliken och månadsöversikten direkt

Kontorapporter

Tid- och Kontorapporten

En mycket användbar rapport!

Visar stämplingar, scheman och konton dag för dag per person eller via kostnadsställe. Här kan man räkna samman periodens timmar för att se om dessa stämmer. En allroundrapport som är bra för att följa upp vad som hänt senaste månaden eller liknande. Det finns flera rapportmallar och man kan skapa egna om man vill se specifika konton.

Summeringsrapport

Den här rapporten kan väljas per person eller kostnadsställen och visar valda konton (enligt rapportmall) summerade, antingen med Timeplans eller anställningens start. Enbart till och med datum.

Kontorapport – per person/kostnadsställe

En bra rapport som visar sammanställningar av saldon på olika kostnadsställen alternativt saldon för en specifik person

 

Rapportmallar

Vissa rapporter blir lättare att tolka om man använder en mall på dom. Rapportmallar används för att filtrera vilka konton som visas och kan med fördel användas för rapporter såsom Tid- och Kontorapporter för att se relevanta saldon.

För att skapa en ny rapportmall klickar man på RapporterRapportmallar och Ny+.

rapport2.png

Man får då upp en bild där man kan flytta över de konton man vill ha på sin mall med hjälp av knapparna i mitten. Om det är ett konto där man vill se in- och utgående saldo per månad dubbelklickar man på det kontot när det ligger i högerkolumnen. Det får då en asterisk bredvid namnet. När du är nöjd med dina val döper du din mall och trycker på Spara. Efter att du har sparat kommer det en knapp där det står Gör Tillgänglig För Alla och trycker du på den blir din mall tillgänglig för alla administratörer.

rapport3.png

Nu kan du välja din mall under rullgardinsmenyn Rapportmallar när du väljer hur du vill visa vissa rapporter.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer