Timeplan hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Hantera deltidsfrånvaro

Följ

Då en medarbetare är deltidsfrånvarande – t ex tjänstledig på halvtid (50%) – läggs detta in i Timeplan enl nedan;

deltid.png

Om medarbetaren arbetar 40 h/v – 8 h/dag - delar man passet i två delar. Ett som medarbetaren stämplar kring som alltså stämmer med verkligheten = 4 timmar och ett där antal frånvarotimmar framgår av passet – i detta fall 4 timmar. Det är viktigt att det läggs ett mellanrum mellan passen så den anställde har utrymme att stämpla in några minuter innan och stämpla ut några minuter efter arbetspasset, vi brukar rekommendera ca en timmes mellanrum. Att klockslagen för arbetspasset som representerar frånvarotiden inte stämmer med verkligheten gör ingenting men det är viktigt att antal timmar stämmer.

Om tjänstledigheten ska pågå en längre period kan man göra arbetspass (se avsnitt Planering – Skapa arbetspass) och ett grundschema (se avsnitt Planering – Grundschema) som rullas ut för perioden. Rör det sig om en kortare period går man enklast via ”Stämplingar och saldon”.

Så läggs frånvarokoden in. Klicka på Ändra frånvaro, lägg avvikelsekoden vid Frånvaro hel dag. Klicka på OK och sen Spara.

 deltid.png

Skulle det vara så att du får ett rött felmeddelande som säger att ”Den anställde har stämplat trots att avvikelsekod har angivits för hela dagen” så är detta en systeminställning som måste göras av Timeplans supportavdelning.  

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer