Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Byte av arbetspass via appen

Följ

Medarbetare som önskar byta pass med varandra alternativt ge bort ett pass till en kollega kan hantera detta via webbappen. För att det ska fungera måste en inställning göras av en Timeplan-administratör och då i det avtal som medarbetaren är knuten till. Tänk på att detta läggs in på avtalsbasis vilket innebär att alla som går på samma avtal har samma möjlighet till passbyten.

Gå in på Avtal. Välj det avtal där inställningen ska göras och klicka på det. Välj Huvudinställningar. Längst ned till höger i avtalet finns ett avsnitt som heter Byte av arbetspass. Här finns tre alternativ att välja mellan;

  • Byte tillåtet, alla byten ska attesteras. Detta innebär att medarbetaren själv kan hantera byten och att det går till Åtgärdslistan för godkännande.
  • Byte tillåtet, ansvarig chef notifieras ej. Här kan medarbetaren själv utföra bytet som inte hamnar i Åtgärdslistan för godkännande.
  • Byte inte tillåtet. Denna inställning ligger som en grundinställning i systemet och innebär att medarbetare som går på detta avtal kan inte byta pass med varandra eller tilldela annan medarbetare arbetspass.

Då man valt ett av alternativen klickar man på Spara.arb_pass.png

För att symbolen för byte av arbetspass ska synas i kalendern i medarbetarens webbapp måste det finnas ett pass inlagt på den aktuella dagen.

Såhär ser det ut i medarbetarens app under under fliken Kalender:

arb_pass2.png

Symbolen för byte av arbetspass ligger till höger de dagar då arbetspass finns schemalagda. För att byta eller ge bort arbetspass klickar man på denna symbol.

 

Att byta arbetspass:

Detta är förloppet då man har medarbetarens avtal inställt på Byte tillåtet, ansvarig chef notifieras ej.

Klicka på Byt arbetspass i appen.

En lista kommer upp på de medarbetare som har arbetspass på samma kostnadsställe.

arb_pass3.png

Vill man arbeta någon annan dag istället för den dag man är schemalagd på klickar man på den lilla kalendern till höger vid Jag vill jobba och väljer dag. 

arb_pass4.png

Klicka på Utför. En förfrågan skickas via webbappen till kollegan som ser ut såhär:

arb_pass5.png

I det fall byte är möjligt och mottagaren svarar Ja läggs passet automatiskt in i kalendrarna och en bekräftelse skickas ut till båda parter. 

I de fall då avtal är inställlt på Byte tillåtet, alla byten ska attesteras så skickas förfrågan till åtgärdslistan för godkännande av chef, se bild nedan.

arb_pass6.png

Efter godkännande skickas ett meddelande till medarbetarnas app. Då den som fått passet klickar OK läggs passet in på rätt dag i kalendern.

arb_pass7.png

 

Det går också att välja alternativet Ge bort arbetspass:

Klicka på fältet Ge bort arbetspass. Välj vem frågan ska ställas till.

arb_pass8.png

En kontrollfråga ställs. Klicka på Utför.

arb_pass9.png

Byte av arbetspass pågår, invänta svar läggs in i frågeställarens kalender på aktuell dag.

En förfrågan skickas till mottagarens app.

arb_pass10.png

Frågan hamnar i Åtgärdslistan (om det är så avtalet är inställt) för chef att godkänna eller underkänna.

arb_pass11.png

Efter godkännande skickas meddelande till den som fått passet och passet läggs i kalendern då mottagaren klickat OK.

arb_pass12.png

Ett meddelande går ut till den som skickat förfrågan. 

arb_pass13.png

I samtliga fall går push-notiser ut till inblandade medarbetares appar via mail eller sms beroende på vilken inställning medarbetaren har.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer