Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Manuella saldon

Följ

Ibland behöver man göra korrigeringar till specifika konton och om man inte kan använda tex. en periodavstämning finns det ett annat verktyg som heter Manuella Saldon som tillåter dig att göra en direktdebitering mot ett konto i Timeplan. 

Debteringen måste göras i öppen löneperiod och om kontot är knutet till lön kommer den skickas med i löenfilen. Är kontot inte kopplat till lön stannar korrigeringen i Timeplan. 

Du kan göra både debiteringar och krediteringar mot konton.

Du hittar verktyget under Personal - [medarbetarens namn] - Stämplingar och Saldon

Välj den dagen i månaden du vill göra korrigeringen och tryck på knappen Lägg Till Saldo.

I rutan som kommer upp väljer du vilket konto du vill debitera. 

 

På nästa rad väljer du en summa eller antal du vill korrigera. Du kan göra krediteringar genom att använda ett minustecken (-) framför summan. Gör du en debitering behöver du inte använda något extra tecken utan kan bara skriva summan. Hur du anger summan beror på vilket format kontot är i (antal, decimal eller timmar). Du ser det genom att läsa vad det står på raden.

  • Antal anges i heltal tex. 2
  • Decimal anget i decimalform tex. 1,5
  • Timmar anges med ett kolon tex. 1:30 (en timme och trettio minuter) eller 0:30 (trettio minuter)

På raden Kostnadsställe väljer man vilket kostnadsställe som ska belastas med det manuella saldot. Per automatik kommer medarbetarens primära kostnadsställe upp.

På raden Kommentar kan man göra en notering om varför man har lagt till ett manuellt saldo. 

När man är nöjd trycker man OK

Vill man se det manuella saldot separat bockar man i Visa Användarsaldon Separat så visas dom nedanför den ordinarie dagsuträkningen.

Vill man ta bort ett manuellt saldo trycker man på det lilla röda krysset brevid saldot så tas det bort. Det är även här man kan se vilken användare som har lagt till det manuella saldot. 

Om man vill ha en fullständig översikt över alla manuella saldon som har lagts till under en vald period kan man ta ut en rapport för det. Du hittar den under Rapporter - Konto och rapporten heter Manuellt Tillagda Saldon

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer