Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Självregistrering/ Nyanställd Timeclock

Följ

Självregistreringstillvalet finns för att underlätta administrationen av personal på korttidskontrakt under högintensiva perioder. Det är en administrativ belastning att skapa många tillfälliga kontrakt. Med självregistreringstillvalet gör Timeplan det här automatiskt.

Det innebär att en nyanställd medarbetare som ännu inte är upplagd i Timeplan kan registrera sig och stämpla in. När medarbetaren har genomfört en självregistrering lägger ansvarig administratör in resterande uppgifter för den anställde i Timeplan.

 

Såhär fungerar det.
 Den anställde kommer till stämpelterminalen och trycker på knappen NYANSTÄLLD

mceclip3.png
Medarbetaren anger sitt personnummer och sedan mobiltelefonnummer

Medarbetaren saknar arbetspass och behöver då välja aktuellt kostnadsställe

Medarbetaren är nu registrerad i Timeplan och ett temporärt anställningsavtal har skapats. En sms bekräftelse kommer att skickas till angivet mobiltelefonnummer med anställningsnummer och lösenord till webbappen.
Medarbetaren som är nyanställd kommer sedan upp på åtgärdslistan som oregistrerad för ansvarig administratör på aktuellt kostnadsställe som stämplingarna har registrerats på. 
  mceclip4.png
De medarbetare som har registrerat sig via självregistrering/nyanställd i terminalen kommer automatiskt att knytas till det avtal som ni har valt.

Aktuell avtal finner du under - Avtal -Mall för tillfälliga anst. avtal.  och ställa in vilket avtal som medarbetaren ska knytas till vid självregistrering.  

mceclip0.png

 
I Timeplan under -Personal finner du de medarbetare som har nyttjat funktionen nyanställd/självregistrering under -Personal med en "varningstriangel" för att signalera att de är självregistrerande. 

mceclip1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer