Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20180618

Följ
  • Automatisk uppdatering av Timeclock.
  • Automatisk omräkning av dagar vid uppladdning av offlinestämplingar.
  • Kopiering av arbetspass (obemannade arbetspass) vid frånvaro kan hanteras manuellt. Ruta för detta val finns på frånvarohanteraren.
  • Manuellt val finns att inte kopiera arbetspass vid ledighetsansökan om ansökningsperioden är längre än två veckor. Syns enbart om automatisk kopiering vid frånvaro är påslagen via systeminställningar.
  • Buggfix på månadsöversikten, kommentarsfältet syns även långt ut till höger i vyn.
  • Periodavstämningen fungerar nu på alla typer av timbank/veckoavstämning, även när de anställda går mellan anställningsavtal med olika beräkningsvarianter (timbank, komp eller flex).
  • Nya beräkningar av årsarbetstid på schemaplaneraren. Från denna version av Timeplan kan du se förutom den planerade tiden för schemaperioden också den totala schemalagda tiden för perioden den anställde ska ha det planerade schemat. Om slutdatum saknas på det planerade schemat för den anställde beräknas schematiden till ett år, 365 dagar. Detta medför att beräkningen kan få en ojämnt antal planerade timmar utifrån startdatum i schemaperioden och arbetstidslagar. Tiden för arbetsfria helgdagar räknas bort i årsarbetstiden. 
  • Semesterkod 23 finns som val för kunder med Hogia lön Plus.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer