Timeplan hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Omkoppling av lön

Följ

Omkoppling  av lön 

 • Kunden informerar om vilket lönesystem dom har samt vilket dom ska byta till 
 • Kunden informerar om tidsplanen samt vilken månad (om någon) dom kommer att köra dubbelt mot det gamla systemet 
 • Kommer det vara en konsult inblandad från lönesystemet? 
 • Hur många dagar har vi på oss att köra testfiler och när kommer detta ske? 
 • Vem är ansvarig? 
 • Vad har vi för hålldatum? 
 • Minimum-framförhållning är en månad från vårt håll för först en testlön och sen skarpt 
 • Detta förutsätter att kunden ger Timeplan all information som behövs 

 

 • Timeplan skickar över akutell lönematris samt en lista över nuvarande konton i Timeplan så att kunden får en klar bild av hur systemet ser ut i dagsläget 
 • Timeplan skickar en lista på alla avvikelsekoder så att kunden kan ta ställning till vilka som ska kopplas om, tas bort eller läggas till samt vilka konton som ska vara knutna till de olika koderna 
 • Det är viktigt att kunden meddelar om vilka gamla kopplingar som ska tas bort då dessa annars kan ställa till det i det nya systemet 
 • Vi går, tillsammans med kunden, igenom de beräkningsregler som ligger i bakgrunden och som kan komma att påverka uträkningarna vid en omkoppling 
 • När vi har fått all information vi behöver från kunden meddelar vi när vi kommer börja koppla om lönearterna och då åligger det kunden att ta ut alla rapporter och information från TP som de vill ha innan det datumet 
 • Vi börjar koppla om lönearter, avvikelsekoder och beräkningsregler  
 • Under den här tiden förväntar vi oss att ha tät kontakt med både kund och eventuell lönekonsult 
 • När omkopplingen är klar räknar vi om perioden för samtliga avtal 
 • Kunden kommer nu behöva ändra de avvikelsekoder som har blivit förändrade, borttagna eller tillagda då koder kanske inte längre finns tillgängliga för de avtalen 
 • Kunden kan också behöva stämpla om medarbetare som har angivit en gammal avvikelsekod 
 • När alla fel är åtgärdade tar kunden ut en testfil och laddar upp i lönesystemet 
 • Kunden skickar en tydlig och klar rapport om vilka fel som har upptäckts och hur dessa ska åtgärdas (tex. en ny löneart eller avvikelsekod) 
 • Timeplan korrigerar de eventuella felen och meddelar kunden 
 • Upprepa ovanstående fel tills alla fel är åtgärdade 
 • Rapportmallar justeras 

 

Under en omkoppling kan man stöta på många oklarheter och frågetecken och därför förväntar vi oss att kunden finns tillgänglig och svarar på frågor. Om kunden inte finns tillgänglig under omkopplingstiden kan Timeplan inte garantera att tidsramen hålls och att vi blir klara i tid.  

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer