Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Nyckeltal

Följ

Nyckeltal är en benämning på tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet.

 

På startsidan i Timeplan kan du snabbt få en överblick av aktuella nyckeltal.
Du kan också välja att se nyckeltal i månadsöversikten

Rutan aktuella nyckeltal innehåller tre nyckeltal med värden från igår

    • Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaro i procent av systemkontogruppen arbetad tid. Formeln blir alltså: (sjuk / sys.grupp arb.tid + sjuk) * 100
    • Avvikelse från budget - Avvikelse från budget skall beräknas på följande sätt: ((Systemkontogruppen arbetad tid - Budget) / Budget) *100. Resultatet visas i procent.
    • Semester - Antal personer på semester

 

Skapa nyckeltal
Klicka på -Planering -Nyckeltal -+Ny

 

Se nyckeltal i månadsöversikten

Rapportgenerator för Excel

Modulen är framtagen för att vara ett komplement till de inbyggda rapporterna som finns i systemet. För att kunna använda rapportgenerator krävs en del kunskaper i Excel. Antingen kan ni välja att skapa rapporterna själva, annars hjälper vi på Timeplan gärna till.

Rapportgeneratorn bygger på att man plockar ut rådata från Timeplans databas som sedan automatiskt läggs in i en färdig Excelmall. Fördelen med upplägget är att alla de funktioner som finns i Excel i form av grafer, tabeller, formler osv kan användas för att skapa rapporten precis efter eget tycke och önskemål. När väl en rapport är skapad är den lätt att återanvända med uppdaterade data från Timeplan.

Rådata som exporteras till Excel är uppdelad på datum, kostnadsställe och löneart. All personinformation är bortskalad.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer