Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Administratörer

Följ

 

Attesteringsroll:

Inga attesteringsrättigheter: Kan inte attestera något i Timeplan, har läsrättigheter 

Avdelningschef: är profiler begränsade till ett eller flera kostnadsställen och funktioner 

Attesteringsansvarig attesterar avdelningschefer

 

Användarprofiler

SuperAdministratör eller SuperUser är den person som har högst behörighet i systemet

Administratörer har hög behörighet och är en vanlig profil för nyckelpersoner och bör delas ut sparsamt.

Avdelningschefer är profiler begränsade till ett eller flera kostnadsställen och funktioner 

Status är en profil som används för att få ut kontrollistor och se aktuell status i huset. 

Vilka behörigheter de olika profilerna har kan man se om man klickar på respektive profil.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer