Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20180216

Följ
  • Anpassningar för att TimeClock ska fungera på alla sorters enheter såsom mobiler samt i fler webbläsare
  • Diverse bugfixar
  • Fixar och anpassningar för TimeClock-terminalerna
  • Diverse kundbeställningar
  • Svarsknapp för meddelandefunktionen
  • Fixar för nya helgdagsgrupperna
  • Utveckling av TimeClock så att man kan välja fler kostnadsställen och/eller företag vid instämpling
  • Korrigering av administratörsprofiler
  • Funktionen att OB endast ska betalas ut vid mertid finns numera på Standardavtalen
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer