Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Lön på medarbetaren

Följ

För att lägga in lön på en medarbetare går du till -Personal -välj aktuell medarbetare -Anställningsavtal.

Om en medarbetare har en deltidsanställning på 50% så lägger du in hens aktuella lön, det vill säga medarbetarens 50% lön i nedan exempel så är det 17500.

 

Viktigt är också att välja månadslön om medarbetaren har det annars ändra till Timlön eller dagslön så att det blir rätt. 

 Förklaring avtalsformer i Timeplan  

  • Mån – avser personal som har en fast månadslön
  • Tim – avser personal som har ett fast antal timmar i månaden men som avlönas timme per timme
  • Extra – avser personal som arbetar utan att ha några fasta timmar och som avlönas timmer per timme
  • Unionen/Tjm – Tjänstemanna-avtalen 

 Kostnadsberäkning är en tillvalsmodul i Timeplan om du är intresserad mer av den kontakta gärna oss på supporten på support@timeplan.se eller 031-730 40 30 så berättar vi mer samt kan skicka ett prisförslag på tillvalsmodulen. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer