Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20180319

Följ
  • Schemaplaneraren uppdateras med flera nya hjälpsummor. Veckoarbetstiden hämtas från senaste anställningsavtal för den anställde och visas. Planerad tid visas för grundschemats längd (minst 1 vecka och max 16 veckor). Planerad och Avtalad tid visas för schemaperioden d.v.s startdatum och slutdatum. Saknas slutdatum beräknas schemat till ett år. Denna funktion hjälper de företag som arbetar med årsarbetstid och beräknar schema för hela året via genom att lägga grundschema. Överskrider den planerade tiden den avtalade tiden för perioden markeras den planerade tiden som röd, understiger den blir siffran blå.
  • Fix, passväljaren i Schemaplaneraren visar alla pass när schemaraderna fyller hela skärmen.
  • Möjlighet finns att skicka bekräftelse till kunden att lönespecar lästs in av importprogrammet.
  • Påminnelse om att arbetspasset ska kortas ner vid användning av funktionen Frånvaro före/efter arbetspass.
  • Periodavstämningar kan enbart göras inom innevarande avtalsperiod. Hanteras via datumintervallet och hindrar att gamla saldon påverkar aktuell avtalsperiod.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer