Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20181206

Följ

Nyheter

  • Valmöjlighet finns för att beräkna med helgdagar i den avtalade tiden för avtal där arbetspass inte rullas ut på helgdagar.
  • Summeringen av alla konton är borttagen på Detaljerad månadsöversikt i webbappen.

 

Programförbättringar

  • Uppdatering av url - rätt url skickas ut vid passförfrågan och meddelande till webbappen.
  • Förbättrad funktion av lönefilen till Visma 400-600. Fördelning i procent av arbetad tid per kostnadsställe finns numera i filen.

För mer information om nyheter och programförbättring, vänligen kontakta vår supportavdelning!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer