Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20181218

Följ

Karensberäkning

Från och med 1 januari 2019 slår de nya karensreglerna igenom för samtliga arbetstagare i Sverige. Eftersom Timeplan beräknar karens för flera av våra kunder har beräkningen uppdaterats. Detta innebär att Timeplan från och med denna version kommer att beräkna karensen till 20 procent av veckoarbetstiden. Kunder som låter Timeplan beräkna karens bör kontakta support för att få sitt system uppdaterat under januari 2019. De kunder som har Hogia lön (inte Hogia lön plus) kommer att uppdateras automatiskt.

För att läsa mer om de nya karensreglerna hänvisar vi till Försäkringskassans hemsida.

 

Timeclock webb ersätter webbstamp

Timeclock webb kan från denna version låsas till en specifik ip-adress vilket innebär att Timeclock webb har bättre funktionalitet än vår tidigare webbaserade stämpelterminal kallad webbstamp. I och med detta kommer den gamla webbstampen att ersättas och fasas ut under våren 2019. Önskar du som kund att byta till Timeclock webb kontakta oss på support@timeplan.se så skickar vi er en ny länk.

 

Övriga nyheter

  • Justering av överföringen av frånvaro del av dag till Hogia lön plus.
  • Justering av anställningsbevisen för Detaljhandel, tjänstemän inom Detaljhandel samt Lager och E-handelsavtalen.
  • Justeringar av radbrytning av Personalrapport.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer