Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20190121

Följ

Nyheter

Frånvarohanteraren

Frånvarohanteraren finner ni i månadsöversikten eller under -personal -välj aktuell medarbetare -stämplingar och saldo - välj aktuell dag -frånvaro.

Frånvaron före/efter arbetspass" heter numera "Frånvaro del av dag" för att förtydliga.

Veckoavstämningsrapporten

Veckoavstämningsrapporten finns möjligheten att sortera på personalgrupp. 
För att se om ni använder det på din arbetsplats kan du gå till -Administration -Organisation. Fliken administration är styrt utifrån din behörighet i Timeplan i det fall som du inte har möjlighet att se Administrationsfliken kan du kontakta Timeplan ansvarig på din arbetsplats för mer hjälp.
 
Kontosaldo  
I det fall som man önskar att medarbetare ska kunna se sitt kontosaldon i webbappen så kan man nu ställa in så att saldot visas per löneperiod i webbappen.

Månadsöversikten 
Sidan planering -månadsöversikten visar nu veckonummer och månad. För att aktivera detta klickar du på inställningar i månadsöversikten -Välj  
"Visa månad och veckonummer".

Programrättningar 

Födelsedagsrapporten
Rapporten Födelsedagsrapport sorterades inte på månad /dag enligt rapport beskrivning vilket nu är åtgärdat Rapporten finner du under -Rapporter -Personal -Välj rapporten Födelsedagsrapporten

Veckoschema
Rapporten Veckoschema - i det fall som en medarbetare har flera arbetspass på en dag så visades arbetspassen i bokstavsordning på rapporten. Efter uppdatering av rapporten så visas arbetspassen i tidsordning istället. Rapporten finner du under -Rapporter - Planering -Välj rapporten Veckoschema

Avvikelsekonto
Kryssrutan avvikelsekonto syntes inte under -Avtal -Konton. Detta är nu åtgärdat.

Tillvalsmodulen självregistrering
Uppdatering av text i meddelanderutan när en medarbetare har registrerat sig som ny anställd  i tillvalsmodulen självregistrering i Timeclock. 
Medarbetaren får ett meddelande i Timeclock "Du är nu registrerad i Timeplan och ett temporärt anställningsavtal har skapats. En sms-bekräftelse kommer snart skickas till ditt mobilnummer."

Schemaplaneraren
Felmeddelande "Fel" uppstod i schemaplaneraren när man har ett anställningsavtal som sträcker sig över en dag. Detta är nu åtgärdat. 

Arbetstillstånd
Startsidan varnade för utgående arbetstillstånd även på medarbetaren hade ett avslutat anställningsavtal. Detta är nu åtgärdat.

 

Övrigt

Timeclock
Förbättrad funktion för Timeclock som innebär att det är enklare att stämpla in och ut då knapparna nu är känsligare samt. 

Webbappen 
Då många utav våra kunder har efterfrågat en säkrare sida för webbappen så är vi nu extra stolta och meddela att detta arbetet nu är klart. Allt för en bättre användarfunktionalitet för dig och dina kollegor.
Den nya urlen blir då kund.timeplan.mobi
Upplever ni problem med webbappen så prova att stänga ner fönstret och öppna sedan upp en ny webbläsare igen för att logga in.
Ni kan också behöva klicka ur "kom ihåg lösenord" för att skriva in ditt lösenord igen.
Våra tekniker har styrt om er tidigare url för webbappen som tidigare var m.xx.timeplan.se till er nya adress som nu är kund.timeplan.mobi vilket innebär att man fortfarande ska kunna använda den gamla adressen och ändå komma rätt.

PDF i webbappen
Numera finns det en tillbaka knapp på PDF i webbappen 

Karensberäkning

Från och med 1 januari 2019 slår de nya karensreglerna igenom för samtliga arbetstagare i Sverige. Eftersom Timeplan beräknar karens för flera av våra kunder har beräkningen uppdaterats. Detta innebär att Timeplan från och med denna version kommer att beräkna karensen till 20 procent av veckoarbetstiden. Kunder som låter Timeplan beräkna karens bör kontakta support för att få sitt system uppdaterat under januari 2019. De kunder som har Hogia lön (inte Hogia lön plus) kommer att uppdateras automatiskt.

För att läsa mer om de nya karensreglerna hänvisar vi till Försäkringskassans hemsida.

 

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter!

 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer