Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Upprätta en lönekoppling till Agda

Följ
Arbetspassen som kunden har skapat i Timeplan döps till en kod som har bestämts i tillsammans med Agda. 
Export av schema till Agda bygger på att Agda först skapar upp ett stort antal färdiga arbetspass i lönesystemet. Varje arbetspass får en kod som följer ett visst mönster som Timeplan känner till. 
Till exempel E00 betyder 4:00, G30 kan betyda 6:30. Då Timeplan skapar schemafilen till Agda hänvisar Timeplan till denna kod.
 
En kopia av den fil som Agda använder för att skapa schemakoderna finns här: Support\Lönekoppling\Agda\Schemaregister 0.01-23.59.xlsx. Filen är gammal så det finns en viss risk att Agda har gjort en uppdatering av koderna utan vår vetskap, men det är inget vi känner till.
https://timeplan.sharepoint.com/sites/Kravspecifikationer/SitePages/1101-Export-l%C3%B6nesystem.aspx
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer