Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20190430

Följ

Nyheter

 

Sidan -Planering -Månadsöversikten 

Uppdatering av designutseende i månadsöversikten med mindre luft mellan de olika rubrikerna. 

 

Möjlighet att välja vilket barn som en ledighetsansökan föräldraledighet avser för de kunder som har Hogia Lön Plus som löneprogram

Börja med att lägga in medarbetarens barn under -Personal -Aktuell medarbetare -Närstående barn -Klicka på +Ny -Lägg in barnets namn samt födelsedatum.

När medarbetaren sedan gör en ledighetsansökan via webbappen så kan de välja för vilket barn som ledighetsansökan avser. 

 

Programrättningar

Hela sjukperioden fanns inte med i lönefilen till Hogia lön Plus vilket nu är åtgärdat.

 

Övrigt 

Förtydligande av sidan -Periodavstämning som ni finner under -Personal -Välj aktuell medarbetare -Periodavstämning som förklarar att periodavstämning används då medarbetaren går på ett avtal med timbank eller veckoavstämningsrapport. Som också förtydligar att de valbara datumintervallen baseras på den anställdes anställningsavtal.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer