Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20190930

Följ

Nyheter

Förtydligande av funktionen Nyanställd i Timeclock

Tillvalsmodulen Nyanställd även kallad självregistrering har nu förtydligats och är mer informativ för medarbetaren som kommer och registrerar sig som nyanställd 

 1. Knappen "Nyanställd"  heter numera"Jag är nyanställd"
 2. Nu visas en ny dialogruta med OK-knapp och följande text: 
  "Välkommen som nyanställd!
  Nu ska du ange ditt personnummer, mobiltelefonnummer och var du ska arbeta i 3 steg. Efter det får du ett SMS där du ska fylla i mer information.
  När registreringen är klar ska du stämpla in genom att ange ditt nya anställningsnummer och trycka IN.

  OBS! Kom ihåg ditt anställningsnummer som står i SMS:et!"
   
 3. Texten "Ange personnummer" -> "Steg 1. Ange personnummer"
 4. Texten "Ange telefonnummer" -> "Steg 2. Ange mobiltelefonnr"
 5. Texten "Du saknar arbetspass, välj kostnadsställe" heter numera "Steg 3. Välj var du ska arbeta"
 6. I dialogrutan, ändra texten "Du är nu registrerad i Timeplan och ..." till
  "Du har nu fått ett tillfälligt anställningsavtal och ett SMS kommer snart skickas till din mobiltelefon.

  Nu ska du stämpla in för att börja arbeta, ange anställningsnummer 123 och tryck sedan IN.

  Välkommen!" 
 7. texten "<?> <?> (917)  Du saknar arbetspass, vid instämpling hamnar din tid på Kök" 
  är nu förtydligad och lyder "Anställd 917 Du har inget arbetspass idag, din tid kommer att registreras på kök". (om det är det kostnadsstället som hen har valt i ovan steg

Ange skatt i valfri procentstats på sidan anställningsavtal

På sidan -Personal -aktuell medarbetare -anställningsavtal -Sidoinkomst under Skatteavdrag.
Nu är det möjligt att skicka över skatt som valfri procentsats  för våra kunder som har Hogia lön Plus som löneprogram. Programuppdateringen påverkar er som skickar över persondatafilen från Timeplan till Hogia Lön Plus. 

 

Möjligt att ta bort person från schemarad i schemaplaneringen 

På sidan -planering -schemaplanering är det nu möjligt att kunna ta bort en person från ett grundschema. Då grundschemat tas bort ska även tillhörande arbetspass tas bort från den anställde. Detta gäller när schemat börjar framåt i tiden.
Om den anställde har ett schema som börjar bakåt i tiden och personen tas bort i schemaplaneraren, så ska det komma en varning vid publicering om att schemat för den anställde avslutas dagens datum - 1.

Programrättningar

Avsändarens namn var ej synligt på meddelande i webbappen

Webbapp -Meddelande -Inkorg -Avsändarens namn kommer inte upp vid meddelande via appen, istället stod det Systemmeddelande.

  

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer