Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20191015

Följ

 

Nyheter

Möjlighet att kunna vara instämplad på alla företag i databasen samtidigt.

I det fall som en kund har fler än ett bolag i Timeplan så finns nu möjligheten att vara instämplad på samtliga företag samtidigt. Medarbetaren kommer även att dyka upp på de olika företagens kontrollrapporter. Funktionen kräver att medarbetaren stämplar in och ut vid arbetspass. 
 

Både gränser och zonintervall är nu möjligt att använda sig utav på övertidsregler. 

Detta kan användas i branscher om arbetstagare har rätt till övertidsersättning på tid då ob-ersättning ska betalas har arbetstagaren endast rätt till den procentuellt sett högsta ersättningen.

 

Ledighetsansökningar som godkänts 

Ledighetsansökan skapade inte obemannat arbetspass i månadsöversikten i det fall som arbetspassen inte ingick i en behovsmall, vilket nu är möjligt

 

Rapportbeskrivningar är uppdaterade i Timeplan

I Timeplan finns rapportbeskrivningar som berättar om vad rapporten innehåller, rapportskrivning som blivit uppdaterade är: Nya och ändrade anställningsavtal, Anställda utan aktivitet, Kommentarer, Kompetens, Avvikelse per kod

 

 

Programrättningar

Förtydligande av felmeddelande vid felaktigt konfigurerade konton i övertidsregler

 

Ackumulerande saldo

På sidan ackumulerande saldo under -Personal -aktuell medarbetare -ackumulerade saldo hamnade saldot under fel kolumn vilket nu är åtgärdat 

 

Nyanställd /självregistrering

När personnumren är inlagda som YYMMDD-NNNN i Timeplan meddelade inte Timeclock att personen redan är registrerad i Timeplan om funktionen nyanställd används och personnumret läggs in som YYMMDDNNNN (då bindestreck inte finns i klockan).  Det format som klockan varnar för är om personnumret är inlagt som YYMMDDNNNN i Timeplan. Detta är nu åtgärdat. 

 

För att veta vilken version som ditt företags Timeplan har, klickar du längst ner till vänster vid logga ut och ser Versionen. till exempel: Version 2019-09-30_20190930.1

Kontakta gärna vår supportavdelning för mer information om gjorda programrättningar och nyheter!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer