Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Geopositionering

Följ

Om du har medarbetare som arbetar på distans och därmed behöver tidrapportera från olika platser, rekommenderar vi att du använder dig av vår webbstämpling för mobiltelefon i kombination med kontrollfunktionen Geopositionering. Funktionen hjälper dig att kontrollera att dina medarbetare stämplat in på rätt plats.

Grunden för att använda funktionen är att medarbetarna har tillgång till vår Timeclock för mobiltelefoner där man stämplar. Denna läggs upp av oss på Timeplan. Utöver detta behövs en terminalprofil som sparar medarbetarens position som kallas för Geopositionering. 

Koppla medarbetaren till funktionen Geopositionering

För att koppla en medarbetare till funktionen går du till Personal-[medarbetaren]-Kompletterande uppgifter och väljer Geopositionering som Terminalprofil. På sidan kontrollerar du även att medarbetaren har tillgång till rätt stämpelterminal d.v.s. Timeclock för mobiltelefoner. 

mceclip3.png

När medarbetaren kommer till arbetsplatsen och ska påbörja sitt arbete öppnar medarbetare Timeclock för mobiltelefoner via en webbsida eller en redan sparad genväg på skrivbordet. Medarbetaren slår sitt anställningsnummer och måste därefter godkänna att Timeplan får tillgång till medarbetarens position via telefonens GPS. När medarbetaren godkänt detta kan hen välja att stämpla in och välja avvikelsekod om så behövs. Tillvägagångssättet är detsamma vid utstämpling.

 

Kontroll av position

Vid kontroll av stämpelposition går du som är ansvarig chef in under Personal-[medarbetaren]-Stämplingar och saldon. Gå till aktuell dag där symbolen för position syns efter medarbetarens stämpling. Trycker du på symbolen slussas du till en karta som visar positionen för stämplingen.

mceclip1.png

mceclip2.png

Geopositionering är en tilläggsfunktion och om du är intresserad av använda dig av denna kontakt oss på Timeplan så hjälper vi dig! 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer