Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Komplettering av uppgifter efter import av personal

Följ

Vid implementation av Timeplan hos en kund med många anställda kan en import av personal- och anställningsuppgifter ske. Efter en import behöver vissa fält uppdateras manuellt med data som inte har lästs in. Nedan kan du läsa om vilken data som avses.

 

Personal – Personuppgifter

  1. Kontrollera kön och spara om sidan på alla personer, även de med rätt kön noterat.

mceclip1.png

 

Personal – Kompletterande uppgifter

  1. Lägg in vilken terminal medarbetaren ska stämpla på.

mceclip2.png

 

Närstående/Barn – Kompletterande uppgifter (enbart för kunder med koppling till Hogia lön plus)

  1. Lägg in anhörig
  2. Lägg också in barn. Anhöriga kan redigeras av medarbetaren i personalappen men barn måste läggas in manuellt.

 mceclip3.png

 

Personal – Anställningsavtal

  1. Lägg in rätt kollektivavtal
  2. Befattning
  3. Anställningsform
  4. Lönegrupp
  5. Lägg till kostnadsställen om medarbetaren kan arbeta på flera
  6. Lön (frivillig uppgift)

mceclip4.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer