Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Dagsöversikt

Följ

I dagsöversikts-vyn kan du se vilka medarbetare som är schemalagda för dagen. 

Du kan i urvalet välja vilken/vilka kostnadsställen och i vilken sortering du vill se dem i översikten. Du kan även välja om du vill se personer med avvikelsekod hela dagen.

När du har gjort dina val klickar du på Visa för att se schemavyn för dagen.

mceclip0.png

I vyn kan du nu se vilken medarbetare och vilket arbetspass som är schemalagd per kostnadsställe.

Du kan även se hur många timmar medarbetaren är schemalagd och om passet är från ett grundschema eller inte (om passet ingår i ett grundschema visas denna symbol mceclip2.png ). 

Längst ner i vyn finns en summering av schemalagd tid för vald dag, budget och arbetspass från behovsmallen. Arbetar man inte med budget och behovsmallar blir summeringen 00:00.

mceclip3.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer