Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Rest API - export av kontosaldon

Följ

Timeplan erbjuder möjligheten att exportera kontoinformation per person och dag. Syftet med funktionen är att flytta informationen till business intelligence-system som kan sammanställa data från olika verktyg och på så sätt få en bra överblick för bättre beslut.

OBS! Vid manuellt anrop krävs det att användaren är inlogga i Timeplan

Förberedelser
Innan du kan göra ett anrop till Timeplan behöver du ställa in "Externt id, andra system" under det konton ni önskar hämta information från. Gå till Avtal>Konton och välj ett konto.

mceclip0.png

När du valt konto finns ett fält som heter "Externt id, andra system" där du fyller i ett ID som ska användas i anropet för att välja vilken information som ska exporteras.

mceclip1.png


Anrop

OBS! Glöm inte att vara inloggad i Timeplan innan ni försöker ansluta.

För att göra anropet behöver ni ansluta via en URL, exempelföretag ska bytas ut mot er url.

https://exempelföretag.timeplan.se/api/v1/accountbalanceexport/personcsv?fromDate=2020-08-01&untilDate=2020-08-31

För att ändra perioden i exporten ändrar man helt enkelt datumen i URL:en.

Resultatet blir en csv-fil som går att öppna i excel eller direkt importeras i andra system som har stöd för .csv.

mceclip0.png

 

Namn Förklaring
Date Skapas en rad för varje konto
Costcenter Externt ID som är satt på kostnadsstället
Account Externt ID på konto för att indentifiera.
Balance Resultatet för det kontot
Employee Anställningsnummer på den anställde
Division Avdelning som den anställde tillhör 

 

Automatiska anrop

Ni kan skapa automatiska anrop som hämtar ut data vid olika tillfällen, för att göra detta krävs att ni på användaren, administration>användare>profilen lägger till en API-nyckel som är lösenord för att verifiera anropet. Klicka bara på "+" för att generera en nyckel.

 

mceclip2.png

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer