Support & hjälpcenter

Vad behöver du hjälp med?

Version 20210322

Följ

Övrigt

  • Vid fel i löneperioden för Blue Garden visas nu ett felmeddelande när lönefil ska skapas. Felmeddelandet visar vilken typ av fel löneperioden innehåller.
  • Förbättrad prestanda på Startsidan. Sidan laddas snabbare.
  • Personnumret skickas som tio siffror till löneprogrammet Svensk Lön.

Programrättning

  • Knappen för att godkänna och skicka in avvikelserapportering har flyttats in i rapporteringsrutan så den kan brukas.
  • OB-beräkning för arbete natt mot lördag beräknas enligt regeln kopplad till dagprofilen för fredag.
  • Frånvaro kan återigen väljas i rutan Frånvaro på Startsidan.
  • Planerad tid i informationskolumnen till vänster i Månadsöversikten inkluderar även planerad frånvaro del av dag på dagar utan arbetspass. Det innebär att den planerade tiden visar samma information både i informationskolumnen till vänster och till höger.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer