Versionshistorik

Här finner ni information om nya versioner i Timeplan, i det fall som ni har blivit uppdaterade flera versioner så kan ni läsa om varje version i varje avsnitt.