Ändra terminalprofil från Fingerprint till Instämpling med anställningsnummer

Börja med att ändra Terminalprofilen på aktuell medarbetare genom att gå via fliken Personal – klicka på medarbetaren – gå in på Kompletterande uppgifter och ändra i scroll-listan vid Terminalprofil till den profil som önskas istället.

Om det ligger inlästa fingrar under Identifieringsmetod (den blå listen) måste man ta bort dessa också för att uppmaningen om att läsa in fingrar i terminalen ska försvinna. Detta gör du genom att klicka på de röda kryssen.