Öppna och stänga en löneperiod

Den här artikeln beskriver hur du öppnar och stänger en löneperiod i Timeplan.

Denna artikel förutsätter att du läs denna hur man generar lönefiler  och att du har den kunskapen. Det kräver även att du har en administratörsprofil med tillgång till fliken Lön i Timeplan. 

Ibland när man gör en förändring på ett avtal eller regel vill man att förändringen ska börja gälla längre bak i tiden än öppen löneperiod. Öppen löneperiod avser den aktuella löneperioden (kan vara kalendermånad eller bruten löneperiod). Då kan man öppna en stängd löneperiod, göra förändringarna och sen stänga perioden igen. 

Man ska vara medveten om att om den stängda perioden redan har gått till lön så kommer förändringarna inte att påverka lön men saldon i Timeplan kommer att ändras. Det kan därför vara bra att ha pratat igenom förändringarna man vill göra med en ansvarig på plats samt en representant från Timeplan innan man öppnar löneperioder och gör förändringar. 

När man vill öppna en löneperiod klickar man på Lön - Löneperioder i vänstermenyn. 

Vill man öppna fler perioder bakåt i tiden måste man öppna dom i kronologisk ordning, dvs. om du vill göra förändringar i julis löneperiod måste du först öppna september sen augusti och slutligen juli. Detsamma gäller när du sen ska låsa dom igen. Börja med att låsa juli, sen augusti och slutligen september.

Öppna en löneperiod

Klicka på den översta löneperioden, i det här exemplet September 2017.  För att låsa upp den här löneperioden klickar du på Lås Upp Period en gång.

Nu är löneperioden September 2017 öppen och man kan göra förändringar på medarbetare, avtal och regler. 

Låsa en löneperiod