Ackumulerade saldon

Som chef eller schemaläggare är det bra att få en överblick över en medarbetares totala schemalagda- eller arbetade tid utan att behöva ta ut en rapport.

För detta ändamål finns fliken Ackumulerade saldon som du hittar du under Personal – Medarbetare. 

Ackumulerade saldon visar snabbsaldon där du i ursprungsversionen av Timeplan ser den arbetade tiden, den planerade tiden (aktuellt schema) och grundschematiden per månad samt ackumulerat för en valbar period. Utöver detta kan även kundspecifika konton läggas till exempelvis Komp, Flex eller Avvikelsetid. För att lägga upp ett kundspecifikt konto – kontakta Timeplan så hjälper vi er med det.

7-1

Finns flera kundspecifika konton visas enbart de med saldon för den anställde. Om saldot behöver justeras görs detta genom att du lägger in ett manuellt saldo under Personal – [medarbetaren] – Stämplingar och saldon.

OBS! När du lägger in manuella saldon på exempelvis konton där det finns en beräkningsregel i bakgrunden på exempelvis Komp eller Röda dagar ska justeringen läggas på kontot för intjänadet eller uttaget, inte direkt på det kontot som kallas för Ackumulerad XX (komp, röd dag m.fl.) då beräkningsregeln kan beräkna den summerade tiden fel.