Administratörer i Timeplan

Här beskriver vi vilka olika attesteringsmöjligheter och profiler administratörer kan ha i Timeplan.

Attesteringsroll:

  • Inga attesteringsrättigheter: Kan inte attestera något i Timeplan, har läsrättigheter 
  • Avdelningschef: är profiler begränsade till ett eller flera kostnadsställen och funktioner 
  • Attesteringsansvarig attesterar avdelningschefer

Användarprofiler

  • SuperAdministratör eller SuperUser är den person som har högst behörighet i systemet
  • Administratörer har hög behörighet och är en vanlig profil för nyckelpersoner och bör delas ut sparsamt.
  • Avdelningschefer är profiler begränsade till ett eller flera kostnadsställen och funktioner 
  • Status är en profil som används för att få ut kontrollistor och se aktuell status i huset. 

Vilka behörigheter de olika profilerna har kan man se om man klickar på respektive profil.