Ambulerande kostnadsställen

Med inställningen "Ambulerande kostnadsställen" kan medarbetare vara instämplad på alla företag i databasen samtidigt.

Om en kund har fler än ett företag registrerade i Timeplan finns nu möjligheten att vara instämplad på samtliga  samtidigt. Medarbetaren kommer även att synas på alla företagens kontrollrapporter som du finner under -Status -Närvarolista -Kontrollrapport.

Funktionen kräver att medarbetaren stämplar in och ut vid arbetspass.  För att komma igång med detta behöver ni antingen aktivera det på aktuell kostnadsställe eller lägga upp ett nytt kostnadsställe med dessa inställningar i Timeplan. Aktivera detta gå till -Administration -Organisation -välj aktuellt kostnadsställe -klicka i "Ambulerande kostnadsställe".