Anställa medarbetare /lägga upp ny medarbetare i Timeplan

Denna artikel beskriver hur du lägger till personal i Timeplan.

Steg 1.

Börja med att säkerställa om personen tidigare varit anställd och upplagd i Timeplan genom att söka efter personen på sidan Personal, bocka i rutan Utan aktivt anställningsavtal.

Steg 2.

Om personen inte tidigare varit anställd välj då Ny+ och fyll i följande uppgifter på sidan för personuppgifter.

 • Anställningsnummer, viktigt att det här stämmer överens med anställningsnummer som är registrerat i löneprogrammet.
 • Namn (för- & efternamn - man kan också registrera smeknamn)
 • Personnummer (12 siffror)
 • Födelsedatum (använd TAB för att fylla i automatisk)
 • Adress
 • Postnummer
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kortnummer/Kod -här lägger du in anställningsnummer för att medarbetaren ska kunna stämpla
 • Klicka på spara

Steg 3.

På sidan Kompletterande uppgifter väljs aktuell stämpelterminal som anställd skall kunna stämpla på. Här ställer man också in terminalprofilen som beskriver HUR man gör sina stämplingar, i detta exempel med anställningsnummer.

Här kan man även lägga till information, som nationalitet, språk, bankuppgifter m.m. sådant som kan vara till hjälp för er arbetsgivare, men detta är inte nödvändigt. 

Steg 4.

Nu måste personen kopplas till ett avtal och detta görs under Anställningsavtal.

Här väljer du vilket kollektivavtal den anställde ska vara knuten till, det gör du i underrubriken Kollektivavtal. Glöm inte att spara.