Anställningsförfarande i Timeplan

Denna artikel beskriver hur du lägger till personal i Timeplan.

Steg 1.

Börja med att säkerställa om personen tidigare varit anställd och upplagd i Timeplan genom att söka efter personen på sidan Personal, bocka i rutan Utan aktivt anställningsavtal.

Steg 2.

Om personen inte tidigare varit anställd välj då Ny+ och fyll i följande uppgifter på sidan för personuppgifter.

 • Anställningsnummer, här skriver du in medarbetarens personnummer
 • Namn
 • Personnummer (12 siffror)
 • Födelsedatum (använd TAB för att fylla i automatisk)
 • Adress
 • Postnummer
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kortnummer/Kod -här lägger du in anställningsnummer för att medarbetaren ska kunna stämpla
 • Klicka på spara

Steg 3.

På sidan Kompletterande uppgifter väljs aktuell stämpelterminal samt terminalprofil anställningsnummer för att medarbetaren ska kunna stämpla med sitt anställningsnummer.

Steg 4.

Nu måste personen kopplas till ett avtal och detta görs under Anställningsavtal.

Här väljer du vilket kollektivavtal den anställde ska vara knuten till, det gör du i underrubriken Kollektivavtal.