Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter kan likställas med avdelningar eller områden inom ett företag. Nedan finner du information om hur du skapar en ny arbetsuppgift.

Arbetsuppgifter

I Timeplan används arbetsuppgifter för att det ska gå att sortera in personal i grupper och lättare få översyn och kontroll på vem som arbetar var, hur schemat ser ut, att behovet är täckt och hur kostnaderna för varje avdelning ser ut. All personal associeras med minst en arbetsuppgift och personal kan inte schemaläggas på arbetsuppgifter de inte är associerade till.

För att lägga upp nya eller justera befintliga arbetsuppgifter trycker man på fliken Administration och sedan väljer man Arbetsuppgift. Hos vissa av våra kunder finns arbetsuppgift istället under fliken Administration och sedan väljer man Organisation. 

Man får då upp en lista på alla aktiva arbetsuppgifter. Vill man även se inaktiva bockar man i den rutan.

 

Administration -Arbetsuppgift:

Om man vill lägga upp nya arbetsuppgifter här klickar man på +Ny, längst upp på sidan.

 

Administration -Organisation:

Om man vill lägga upp nya arbetsuppgifter här klickar man på Lägg till längst ned på sidan.

Skärmbild 2022-07-21 142846

Man skriver in ett namn på den nya arbetsuppgiften (tex. Reception) och en förkortning (t.ex Recep) som kommer visas när man arbetar med kompakt vy i t.ex. Veckoöversikten. Man väljer även vilken färg arbetsuppgiften ska ha ur rullgardinsmenyn.

Vi rekommenderar att man inte väljer svarta eller röda toner då viktig text kan försvinna.

    När man är nöjd med sina val trycker man på Spara.