Automatiskt eller manuellt kostavdrag

Justeringen för kostavdrag ligger på avtalen främst men kan också justera manuellt på arbetspasset i Timeplan.

Genom att läsa i namnet eller beskrivningen av ett avtal kan du avgöra om det innehåller automatiskt kostavdrag. I namnet står ofta "med kost" och i beskrivningen, som du hittar under Avtal-Avtal och därefter klickar dig in på rätt avtal, står det ofta "med kostavdrag".

Trots att avtalet innehåller kostavdrag enligt namn och beskrivning kan det ibland hända att inget kostavdrag blir gjort, eller tvärtom. Detta beror på att det i Timeplan finns möjlighet att göra manuella justeringar på arbetspasset antingen på enskilda dagar vis Personal-[medarbetarens namn]-Stämplingar och Saldon eller via Planering-Veckoöversikten eller i arbetspasset på Planering-Arbetspass som sedan används för att bygga grundscheman och behovsmallar. 

Det senare innebär att när du som schemaläggare och chef upptäcker att kostavdrag inte görs en dag som det borde blivit ett eller tvärtom kan felsöka detta själv genom att följa dessa enkla steg:

  1. Läs namn och beskrivning på avtalet medarbetaren är kopplad till. Om medarbetaren ligger på fel avtal, ändra och tryck sedan Spara. I och med att du trycker Spara kommer avtalsperioden att räknas om.
  2. Kontrollera att medarbetarens arbetspass inte innehåller manuella förändringar på arbetspasset. Detta ses enklast genom att gå in på arbetspasset via Personal-[medarbetarens namn]-Stämplingar och saldon. Om passets text (den på den färgade ytan) visas i kursivt betyder det att det finns manuella förändringar på passet. Drar du med muspekaren över texten ser du också vad passet innehåller för förändringar. Dubbelklickar du på passet  öppnas en ruta där du kan läsa och ändra detta. Ett streck på raden för Kostavdrag betyder att du vill att medarbetarens avtal ska styra kostavdraget vilket är att föredra i de flesta fall.
  3. Om ändringen tycks återkomma flera dagar hos medarbetaren är det högst troligt att detta den manuella ändringen ligger i Arbetspasset. Om så gå till Planering-Arbetspass och göra ändringen som i punkt 2 där. Detta innebär att alla medarbetare som går på schema innehållande detta pass kommer att få den nya förändringen (dvs. om du lagt streck så kommer de följa sitt avtals inställningar).