Ta bort personal som slutat

Denna artikel beskriver hur du tar bort en medarbetare i Timeplan efter att hen avslutat sin tjänst hos er.

När en anställd har en tidsbegränsad anställning eller ska sluta på företaget måste personen avslutas i Timeplan. Om personalen inte avslutas blir systemet mer rörigt för den som ska schemalägga då personen då dyker upp under veckoöversikten och i rapporter.

Det är enkelt att avsluta din personal. Klicka på fliken Personal - [den anställdes namn] - Anställningsavtal. Klicka därefter i rutan för T o m datum där nu en kalender visas och du kan välja sista anställningsdag för din anställde. Tryck därefter Spara.Om den anställde nu har ett pågående grundschema, andra utlagda arbetspass eller stämplingar efter sista anställningsdag kommer dessa att tas bort. För att påminna om detta finns en varningsruta som nu dyker upp. Efter du klickat på OK på rutan raderas alla scheman och eventuella stämplingar efter sista anställningsdag så var noga med att välja rätt avslutningsdatum och läsa texten i rutan.