Avtal

Alla anställda som läggs upp i Timeplan får ett anställningsavtal. Dessa baseras oftast på ett kollektivavtal. Det finns standardiserade kollektivavtal men dessa kan justeras efter kundens önskemål.

Avtalen är det som avgör hur Timeplan gör sina uträkningar samt vilka regler som ska gälla för de olika medarbetarna. Det är också avtalen som avgör vilka konton som ska debiteras samt vilka avvikelsekoder som ska få förekomma för medarbetare anslutna till de olika avtalen. 

Under Avtals-fliken har du en komplett översyn av alla avtal som ligger upplagda i Timeplan.

I exemplet ovan kan man se de vanligaste förkortningarna som vi använder

  • Mån – avser personal som har en fast månadslön
  • Tim – avser personal som har ett fast antal timmar i månaden men som avlönas timme per timme
  • Extra – avser personal som arbetar utan att ha några fasta timmar och som avlönas timmer per timme
  • Unionen/Tjm – Tjänstemanna-avtalen 

Under Beskrivning ser man en kort sammanfattning av de olika avtalen och deras inställningar. De viktigaste punkterna brukar vara hur lång rast det är, om det finns komp/årsarbetstid/flex och/eller röda dagar. Man kan lägga upp hur många avtal som helst, men vi rekommenderar att man försöker hålla det relativt städat så att man lätt vet vilket avtal som gäller för ny personal.

Timeplan Support ansvarar för att lägga upp och konfigurera avtalen då misstag i avtalen kan leda till stora problem för kunderna. Kontakta oss om du vill justera eller ändra något i avtalen eller om du misstänker något fel.