Avvikelsekoder

I den här artikeln finner du information om de vanligaste avvikelsekoderna som används i Timeplan.

Under fliken -Avtal och -Avvikelsekoder ligger de avvikelsekoder som finns upplagda för er. Timeplans support ansvarar för att lägga upp fler koder om ni saknar eller vill ändra en avvikelsekod.


Det vanligaste avvikelsekoder som används är:

 • Enligt schema = Stämpling innan/ efter arbetspasset men arbetspasset styra tiderna.
 • Beordrat arbete/övertid = Arbete utöver schema där ersättning för övertid sker enligt kollektivavtalet. Tiden måste godkännas av administratör för utbetalning.
 • Extra arbete = Arbetar extra utöver schemapasset eller utan arbetspass.
 • Flex = Vid förskjutning av arbetstiden.
 • Komp uttag = Vid ledighet under arbetspass.
 • Permission = Frånvaro med lön t ex. vid begravning.
 • Tjänstledig = Ledighet utan lön.
 • Föräldraledigt = Ledighet utan lön under dagar med ersättning från Försäkringskassan.
 • Röd dag uttag = Ledig dag med lön som frånräknas de intjänade extra ledighetsdagarna som intjänas enligt Visitas avtal.
 • Semester = Ledighet under semester.
 • Sjuk = Ledighet under sjukdom, koden fördelar, beroende på uppsättning, tiden för för karensavdrag, sjuklöneperiod samt tid efter sjuklöneperiod.
 • Vård av barn = Ledighet utan lön vid vård av sjukt barn och då ersättning för Tillfällig föräldrapenning betalas ut av Försäkringskassan.
 • Dagar vid barns födelse/Pappadagar/Partnerdagar = 10 ledighetsdagar utan lön vid barns födelse.
 • Vård av närstående = Ledighet utan lön vid vård av närstående där ersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Avvikelserna kopplas till avtalen beroende på villkor och regler som gäller för respektive avtal. Du kan styra vilka avvikelsekoder som ska användas vid stämplingar och vilka som kan läggas in i systemet av administratörer samt om de ska ge frånvaro hel dag eller del av dag.

Du kan även välja om avvikelserna ska ger ersättning i form av ob, helgdagstillägg, om de ska ge avdrag för rast eller kost samt om de ska attesteras av administratörer. Rekommenderat är att alla avvikelsekoder som kostar företaget extra pengar exempelvis övertid kräver attest. Detta ger en bättre överblick över de kostnader som företaget har.