Beräkning av arbetstidsförkortning (ATK,ATF,AFK)

Med hjälp av beräkningsregler kan en beräkning av arbetstidsförkortning göras. Bra att veta är dock att  arbetstidsförkortning (ATK,ATF,AFK) beräknas på olika sätt för olika kunder. Nedan kallar vi detta för AFK

Beräkningen ger en fast arbetstidsförkortning per vecka, dock reduceras förkortningen för vissa typer av frånvaro. Vilken frånvaro kan vara olika på olika avtal, därför måste kunden tillhandahålla en lista över vilka frånvarokonton som ger avdrag.

Utöver detta behöver kunden bestämma om arbetstidsförkortningen ska beräknas per dag eller per månad.

Beräkning per dag är praktiskt om medarbetarna arbetar regelbundet med lika långa pass varje dag. Vid denna typ av beräkning ligger arbetspasset till grund för beräkningen och arbetstidsförkortningen beräknas enbart dagar då medarbetaren är schemalagd.

Beräkning per månad fungerar bättre om arbetspassen är olika långa. Då beräknas arbetstidsförkortningen på det totala genomsnittliga arbetstidsmåttet för månaden och alla dagar ligger till grund för beräkningen.

Fördelen med beräkning per dag är att saldot för arbetstidsförkortningen alltid är uppdaterat sedan dagen innan, vid beräkning per månad kommer all arbetstidsförkortningen för hela perioden den sista dagen i månaden.

Innan Timeplan support kan börja justera in arbetstidsförkortningen behöver vi ha följande information från er som kund:

1. Hur många minuter arbetstidsförkortning per vecka ger en fulltids arbetsvecka?

2. Vilken frånvaro/frånvarokoder ska reducera arbetstidsförkortningen?

3. Ska någon frånvaro, ex Uttag komp ge arbetstidsförkortning?

4. Vill kunden och är det lämpligt att beräkna arbetstidsförkortningen per dag eller månad?

5. Ska beräkningen baseras på arbetad tid eller på arbetspass av typen normaltid?

 

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss på supporten för mer information och priser för konfiguration!