Beräkningsperioder på schemat

Med beräkningsperioder på schemat kan du ange medarbetarens aktuella beräkningsperiod. Beräkningsperioden kommer också att visas på rapporten veckoschema som finns i administratörsgränssnittet och i appen hos de flesta av våra kunder.

Beräkningsperioder är tänkt att hjälpa dig som schemaläggare så att du på ett enkelt sätt kan se information om veckovila och dygnsvila med respektive startdag/starttid samt beräkningsperiodens datumintervall visas. Om det inte finns någon beräkningsperiod så kommer det alltså inte att visas någon text med beräkningsperioder. 

De flesta utav våra kunder har valt att ha samma beräkningsperiod på samtliga medarbetare eller ialla fall samma på på de olika avdelningarna/arbetsuppgifterna i organisationen, vanligt förekommande är 26 eller 52 veckor.  
Vid nyanställning kan medarbetaren "hoppa" in i en befintlig period, du behöver alltså inte skapa en individuell vid nyanställning. 

Är du osäker på hur er organisation arbetar med beräkningsperioder så kan det vara bra att stämma av med personalavdelningen/HR/lönekontoret för att få information om datumperioder. 

Skapa beräkningsperiod/er

  • Steg 1: Börja med att lägga upp beräkningsperiod genom att gå till -avtal -beräkningsperioder -klicka på +Ny.
  • Ange namn på din beräkningsperiod samt from och tom datum, när du är nöjd med dina val sparar du. 
  • Har ni redan beräkningsperioder upplagt kan du gå vidare till Steg 2
  • Vid nyanställning kan medarbetaren "hoppa" in i en befintlig period, du behöver alltså inte skapa en individuell vid nyanställning, gå vidare till Steg 2

  • Steg 2: Koppla medarbetaren till beräkningsperioden
  • Gå till -Personal -välj aktuell medarbetare -grundschema och perioder. Klicka på +Ny vid beräkningsperioder. Välj aktuell beräkningsperiod, välj startdatum genom att ange from datum
  • Till höger ser du sedan de beräkningsperioder som finns kopplade till medarbetaren.
  • Timeplan kontrollerar att ATL lagarna uppfylls under din beräkningsperiod och då utförs kontrollen på arbetspass från grundschema + manuella arbetspass. Skulle schemaläggningen inte uppfylla kontrollen av ATL lagarna så kommer det att visas ett rött kryss istället för grön bock. 

  • Steg 3: Ta ut rapporten veckoschema för att se se hens beräkningsperiod. Datum intervallet visar beräkningsperiod.

Rapporten veckoschema finner du under -Rapporter -Planering -välj rapporten veckoschema -välj att visa rapporten per anställd -välj medarbetare, startdatum och antal veckor som du vill visa.