Byta avtal på en medarbetare

Så här gör du för att byta avtal på en medarbetare i Timeplan.

Om en person har varit tex. timanställd och ska byta till en månadsanställning, så väljer du ”+Ny” och väljer därefter datum för det nya avtalet. En kopia av tidigare avtal skapas med det nya anställningsdatumet. Därefter kan du sedan byta avtal till det nya och ändra eventuell veckoarbetstid. Sätt aldrig slutdatum i rutan för T.o.m. datum om du inte vet med säkerhet att personen ska sluta. Den anställde kommer inte kunna schemaläggas efter slutdatumet.

Alla anställningsavtal sparas under Historik så att man kan gå tillbaka och se hur en medarbetare har arbetat och vad dennes kontrakt då hade för villkor och arbetstid.

Skärmbild 2022-07-21 090952