Byta avtal på en medarbetare

Så här gör du för att byta avtal på en medarbetare i Timeplan.

Om en person har varit tex. timanställd och ska byta till en månadsanställning, så väljer du ”+Ny” och väljer därefter datum för det nya avtalet. En kopia av tidigare avtal skapas med det nya anställningsdatumet. Därefter kan du sedan byta avtal till det nya och ändra eventuell veckoarbetstid. Sätt aldrig slutdatum i rutan för T.o.m. datum om du inte vet med säkerhet att personen ska sluta. Den anställde kommer inte kunna schemaläggas efter slutdatumet.

Alla anställningsavtal sparas under Historik så att man kan gå tillbaka och se hur en medarbetare har arbetat och vad dennes kontrakt då hade för villkor och arbetstid.

Skärmbild 2022-07-21 090952

   Vanliga frågor

   1. Vad händer när jag avslutar/byter avtal på en medarbetare?

   Alla saldon, frånvaro, scheman etc. som finns på en medarbetare/är kopplat till en medarbetare är knutet till det avtalet som hen går på för vald period och när justeringar görs så kommer även då saldon att försvinna/och eller att justeras. Vill ni ändra avtal på en medarbetare bakåt i tiden rekommenderar vi att man tar ut en tid- och kontorapport tillsammans med rapportmallen alla konton för vald period för att ni på så sätt ska kunna se tillbaka på hur det såg ut på medarbetaren. 

   Mer information om tid- och kontorapporten finner ni här: tid- och kontorapport

   För schemat och frånvaro framöver så kan det vara bra att ta ut en Veckoschema rapport på medarbetaren för att då kunna se hur ser medarbetarens schema ut framöver.

   Varningsmeddelande som kommer upp när du klickar på +Ny på ett befintligt anställningsavtal