Schemaläggning vid mertid och övertid

Artikeln gäller schemaläggning och stämpling av tid som ska ge mertid och/eller övertid.

Vid arbete mot schema för månadsavlönade är det viktigt att de arbetspassen som är utöver det normala schemat särskiljs för att uträkning av mertid och övertid ska ske automatiskt.

Börja med att säkerställa att alla anställda med månadslön har ett grundschema som överensstämmer mot veckoarbetstiden. Detta syns bäst under Personal - [medarbetarens namn] - Grundschema och perioder. Skulle det nu vara så att den avtalade tiden inte skulle följa schemat så skulle ni få upp en symbol med ett utropstecken bredvid krysset. Håller man då muspekaren över symbolen så får man mer information om huruvida schemat skiljer sig från avtalad tid. I exemplet nedan stämmer schematiden så här visas ingen symbol och det är så man vill ha det.

Vid schemalagt arbete över schemat (extra pass) ska ett arbetspass av typen Övertid läggas ut.

För att lägga ut ett pass av typen övertid klickar man sig vidare till Stämplingar och Saldon antingen via Personal - [medarbetarens namn] - Stämplingar och saldon eller genom att dubbelklicka på den övre rutan på aktuell dag för den anställde i Veckoöversikten.

Lägg upp ett arbetspass genom att välja Lägg till arbetspass eller dra ut ett arbetspass på axeln.

Dubbelklicka därefter på arbetspasset (på den färgade ytan på axeln) vilket gör att arbetspasset öppnar sig. På Typ väljer du sedan ”Övertid” i rullgardinsmenyn. Tryck därefter Spara. Tryck även Spara på dagsvyn.

När den anställde nu arbetar på detta arbetspass kommer tid att fördelas mellan mertid och övertid enligt gällande kollektivavtalsregler.

För schemalagt mer-/övertidsarbete i samband med redan befintligt arbetspass görs detta på samma sätt som annat schemalagt extra arbete.

Övertidspasset läggs in på tidsaxeln före eller efter det redan befintliga arbetspasset.

Dubbelklicka på passet och välja Typ ”Övertid” i rullgardinsmenyn, klicka Spara på passet och därefter Spara på dagen.

Du kommer att kunna identifiera passet som ett övertidspass genom att texten på passet blir kursiv och texten ÖT visas efter tiden. I Kalender och på Stämplingar och Saldon är texten för passet kursiv. I veckoöversikten visas övertidstiden med röd tidsangivelse.

Personal -[medarbetarens namn] - Kalender kan du under kalenderrutan snabbt se den planerade tiden för månaden samt hur mycket av den som är övertid.

Vid oplanerat arbete utöver schemat ex. vid snabb inkallelse behöver övertiden inte schemaläggas. Istället ska den anställde stämpla avvikelsekoden för Beordrad Övertid om extra arbetet ska ske i samband redan planerat arbete eller en dag utan schema

Koden för Beordrad Övertid kan heta tex. Beordrat arbete, Övertid, Mertid eller Extra arbete då detta är något som bestäms av kunden själv. Koden dyker upp när den anställde stämplar in före arbetspasset börjar, efter arbetspasset slutar eller då arbetspass helt saknas. När koden används kommer tiden utöver schemat att fördelas mellan mertid och övertid enligt kollektivavtalets regler.

All tid över schemat måste godkännas och hamnar därför i åtgärdslistan. Där finns valet att godkänna övertiden som tid eller pengar. Vid valet JA-tid hamnar tiden i tidbanken (ex komp eller flexbank) enligt avtalets uppräkningsregler, vid valet JA-pengar betalas ersättning ut i pengar via mertids- och övertidskonto.

Huruvida mer- och övertiden ska beräknas per vecka, månad eller schemaperiod avgörs av vilket avtal medarbetaren är kopplad till. Du kan se hur det är inställt under Avtal - [aktuellt kollektivavtal] - Kontoinställningar

 

Vanliga frågor 

Hur beräknar Timeplan vad som är mertid och övertid? 

  • Typ 1 beräkning per vecka: När den anställde har arbetat de timmar som saknades upp till heltid, blir resterande övertid under innevarande vecka övertid enligt övertidsreglerna.
  • Typ 2 beräkning per grundschema period: När den anställde har arbetat de timmar som saknades upp till heltid, blir resterande övertid under innevarande rullande-schema-period övertid enligt övertidsreglerna.
  • Typ 3 beräkning per månad: När den anställde har arbetat de timmar som saknades upp till heltid, blir resterande övertid under innevarande månad övertid enligt övertidsreglerna. Antalet mertidstimmar per månad räknas ut på följande sätt: heltid enligt koll.avtal minus anställningens timmar per vecka dividerat på 5, dvs mertid per vardag. Denna siffra multipliceras med antalet vardagar under månaden. Beräkningen tar hänsyn till inställningen ”Skapa arbetspass på helgdag”. Om inställningen är satt till att inte rulla ut arbetspass på helgdagar och det inträffar en röd dag på måndag-fredag tar inte den dagen med i multipliceringen.