Det blir fel i lön, här kommer ett par tips för hur du kan felsöka

Artikeln är tänkt att ge dig tips på hur du som kund kan felsöka när det blir fel i lön

Tidbanken stämmer inte, hen har för många/för få timmar i sin kompbank. 

Börja med att undersöka om det finns manuella saldon på medarbetaren. För att kontrollera detta börjar du med att ta ut en tid- och kontorapport för att hitta dagen, när du har hittat dagen så går du till stämplingar och saldon och klickar i "visa användarsaldon separat" för att se det saldo som lagts till manuellt. Har saldot lagts till på kontot Ackumulerad komp/Ack komp så behöver detta tas bort för att sedan läggas till korrekt på rätt konto. För plus tid väljer konto för Komp intjänad och för minus tid så väljer du konto för komp uttag. 

 

Timlön kommer inte över på min medarbetare? 

Kontrollera så att medarbetaren är kopplad till ett avtal för timanställda i Timeplan