Detaljerad veckorapport

Visar detaljerad information om alla arbetspass, stämplingar och saldon för vald period. Om urval sker på en arbetsuppgift tas endast personal med som har arbetsuppgiften markerad som primär.

Rapporten finner du under -Rapporter -Konto -välj rapporten detaljerad veckorapport. Du kan välja att ta ut rapporten för enskild medarbetare, för en arbetsuppgift eller flera arbetsuppgifter. Om urval sker på en arbetsuppgift tas endast personal med som har arbetsuppgiften markerad som primär.

Varje dag visas med aktuella beräkningar för just den dagen och längst ner i rapporten finner du en summering på varje konto som exempelvis antalet faktiskt arbetade timmar, antal timmar ob 1 osv. 

Det finns också möjlighet att medarbetaren kan ta ut samma rapport i sin app och du är välkommen att kontakta supporten för att stämma av om just Ni har rapporten aktiverad för era medarbetare i appen.