Veckoöversikten - Egen sortering av medarbetare

I Veckoöversikten i Timeplan är samtliga medarbetare sorterade efter den arbetsuppgift som de primärt ligger på i sitt anställningsavtal. Önskar du ordna dina medarbetare på annat sätt kan du göra en så kallad Egen sortering.

För att sortera medarbetarna i den ordning du önskar måste du först välja vilka arbetsuppgifter du vill sortera på genom att markera de du önskar i rutan vid Arbetsuppgifter. Klicka sedan på knappen Visa.


Om inte Inställningar syns så klicka på den blå listen längst upp så att rullgardinen fälls ned.

Klicka på Inställningar.


I rutan som kommer upp klickar du på knappen
Egen sortering.

Du får nu upp en lista över alla medarbetare på valda arbetsuppgifter. Högerklicka  på ett namn, dra upp eller ner (”drag and drop”) dvs. flytta medarbetarna i den ordning du önskar. När du är nöjd med din sortering klickar du på Ok.


I rutan som sedan kommer upp klickar du på
Ok längst ned.

Därefter går du tillbaka till rullgardinen längst upp. Vid Sortering väljer du Egen sortering i rullgardinsmenyn innan du åter klickar på Visa.


Den inställning som du just gjort är kopplad till din användare i Timeplan. Därför ser inte inställningen likadan för en annan administratör.