Export av statistik

Två typer av Eftersystem stöds: Qlikview och D2O. Filerna är identiska, med ett undantag: I filen till Qlikview skickas även med Externt nummer på Avdelning med.

Två typer av Eftersystem stöds: Qlikview och D2O. Filerna är identiska, med ett undantag: I filen till Qlikview skickas även med Externt nummer på Avdelning med.
Filen är en semikolonseparerad textfil. Första raden innehåller en kolumnbeskrivning. I filens namn finns datum och tid för att garantera att varje ny export får ett unikt namn, t ex ”TIMEPLAN_1_20120101145912.txt”.
Följande fält finns i filen för varje rad: Datum, Kostnadsställe, Konto, Saldo och Externt nummer Avdelning (endast till Qlikview).
  • Datum: Datum anges YYYYMMDD.
  • Kostnadsställe: Kostnadsställe identifieras med lönesystemets nyckel för kostnadsställena, dvs fältet ”Externt nummer”.
  • Konto: Konto identifieras med värdet som är angivet i fältet ”Externt id, andra system”. Om inget värde är angivet tas inte kontot med i filen.
  • Saldo: Saldo kan vara antingen styck, tid eller kronor. Tid anges i HH:MM, Kronor anges i decimalform (max 2 decimaler), Styck anges i heltal.
  • Avdelning: Avdelning identifieras med lönesystemets nyckel för avdelning, dvs fältet ”Externt nummer”. Om ingen Avdelning är kopplad till kostnadsstället skickas ”0” istället.

 • Exempel på filens innehåll:
  Date, Costcenter, Account, Balance, Division

20120101;1001;1;129:25;123

20120101;1001;2;14;123

20120102;1001;1;132:27;222

20120102;1001;2;15;333

20120102;1001;3;17429,50;123

 

 • Endast godkända saldon exporteras.
 • Saldona hämtas från tabellen BalancePerDay.
 • Filen innehåller senaste månadens alla saldon. T ex idag, den 30 augusti, skulle filen innehålla alla saldon för alla dagar från 30 juli till 29 augusti. Eftersom saldon justeras i efterhand räcker det inte att bara skicka gårdagens saldo. Det går inte att bara exportera data från nuvarande öppna löneperiod då de skulle bli fel första gången efter det att en löneperiod har stängts.
 • Det finns även möjlighet att exportera schemalagd tid” framåt i tiden. Alla tider från i dag och så långt det finns arbetspass utlagda, antingen manuellt eller via grundschema tas med då med.
 • Filen innehåller ALLA kostnadsställen som har ”Externt nummer” angivet på kostnadsstället.