Fördelning av dricks/Hantera dricks i Timeplan

I Timeplan kan ni enkelt hantera och fördela dricks mellan medarbetarna som inkommer via kreditkort eller kontant. Ni kan välja att dela lika mellan medarbetarna eller efter arbetad tid.

Tillvalsmodulen "Dricks" finner ni under fliken -Lön – Fördelning av dricks i Timeplan. 

Steg 1

 • Kontakta Timeplans supportavdelning för pris, aktivering av modulen samt information om hur det fungerar.

Steg 2

 • För att kunna börja arbeta med tillvalsmodulen "Fördelning av dricks" behöver ni först göra inställningar för hur den procentuella fördelningen av dricks ska beräknas, detta gör ni under fliken -Administration – Organisation – Arbetsuppgift

Steg 3
Fördela dricks gör du som följer:

 • Klicka på +Ny
 • Beskriv dricksfördelningen (t ex namnet på arbetsuppgiften)
 • Välj datumintervall
 • Klicka på Ladda. Alla som har arbetat inom det valda datumintervallet syns under rubriken Anställd. Önskar man lägga in fler medarbetare klickar man på Lägg till person och väljer till de man önskar
 • Skriv in Bokföringsdatum. Utbetalningen läggs som ett Manuellt saldo på detta datum under Stämplingar och saldon på medarbetarna.
 • Skriv in summan för dricks kreditkort. Skriv in ev avdrag (t ex kortavgift) som ska dras av.
 • Vid rubriken ”Att fördela:” ser du beloppet som ska fördelas. Om man har en summa kontanter som ska läggas till skriver man in det vid ”Dricks kontant:”
 • Vill man att dricksen ska fördelas lika mellan alla medarbetare i listan klickar man på den lilla gröna rutan med =-tecknet (ligger så per default).
 • Önskar man att dricksen ska fördelas efter arbetad tid inom aktuellt tidsintervall klickar man på den lilla gröna rutan med h.
 • Man kan också skriva in andelarna manuellt om man vill fördela på annat sätt. I nedan exempel har vi valt att fördela 1000 SEK på kreditkort för den 1/11-2018

  Skärmbild 2022-07-25 162415

Rapporten 'Fördelning av dricks' kan ni ta ut för att visa fördelningen av dricks som har tilldelats personalen på sidan 'Fördelning av dricks'.

Rapporten finner ni under -Rapporter -Konto-Fördelning av dricks. 

 

Ni är varmt välkomna att ta kontakt med Timeplans supportavdelning för mer information eller fråga om pris för tillvalsmodulen.