Hantera och registrera frånvaro

All frånvaro i Timeplan beräknas utifrån arbetspass.

Om en medarbetare är frånvarande från ett arbetspass med en giltig frånvarokod ska hens pass ligga kvar i schemat. Detta för att Timeplan bara kan beräkna antal frånvarotimmar eller dagar baserat på schemalagd tid. 

För att lägga till en frånvarokod på en medarbetare gör så här:

Klicka på Personal – [medarbetarens namn] – Kalender. Klicka på första frånvarodagen och sedan på ikonen för att slussas vidare till frånvarohanteraren.

 

Skärmbild 2022-07-20 142105


Välj sedan en passande frånvarokod från rullgardinsmenyn bredvid Avvikelsekod. Perioden som medarbetaren ska vara frånvarande lägger du in under Period.

I exemplet nedan används 7/12 tom. 11/12.

Klicka sedan på OK.

Skärmbild 2022-07-20 143017


Det är viktigt att inte ta bort arbetspassen för den anställde under frånvarotiden eftersom Timeplan måste ha ett pass inlagt att vara frånvarande från för att kunna räkna rätt. Om en anställd ska vara borta över dagar där denne inte har arbetspass låter man ändå frånvarokoden ligga kvar. Timeplan drar inte semesterdagar eller timmar från dagar där den anställde inte behöver vara ledig från något pass.

Man kan även gå in via Personal [medarbetarens namn] Stämplingar och Saldon för att komma till samma vy som ovan och lägga en frånvarokod på en vald dag alternativt via Veckoöversikten för att lägga in frånvaro.

För att lägga in frånvaro via veckosöversikten klickar man på Planering - Veckoöversikt. Du gör dina inställningar och vilka kostnadsställen du vill arbeta med och sen trycker du på Visa

När du får upp hela översikten och vill lägga in frånvaron på en medarbetare trycker du på den lilla nedersta rutan på dagen i fråga på den aktuella medarbetaren för att få upp frånvarorutan. Sen följer du samma steg som ovan för att lägga in frånvaron.

Skärmbild 2022-07-20 143340