Frånvaro heldag

All frånvaro i Timeplan beräknas utifrån arbetspass. Om en medarbetare är frånvarande från ett arbetspass med en giltig frånvarokod ska passet ligga kvar i schemat

Detta för att Timeplan bara kan beräkna antal frånvaro timmar eller dagar baserat på schemalagd tid.

Så här skapar du ett grundschema om medarbetaren är sjuk eller frånvarande 100% under en längre period. 

För mer information om hur du skapa grundschema: https://support.timeplan.se/sv/skapa-ett-grundschema-1